תאונות דרכים

נהגים שעוברים על חוקי התנועה, נוהגים בחוסר זהירות וקלות ראש, מגבירים את סיכוייהם להיות מעורבים בתאונות דרכים. יחד עם זאת, נהגים נורמטיביים שמקפידים לנהוג ע"פ חוק, יכולים להיות מעורבים אף הם בתאונות דרכים, במהלך נסיעה רגילה לבית או לעבודה, וזאת כתוצאה מחוסר תשומת לב לתנאי הדרך ו/או הסחת דעת רגעית. על כן, רבים המקרים בהם נהגים ותיקים ללא עבר תעבורתי מוצאים את עצמם מתמודדים עם כתב אישום בבית משפט, ולעיתים כתב אישום חמור!.

 

תאונת דרכים עם נפגעים

תאונה דרכים עם נפגעים תוליד כתב אישום כנגד הנהג האשם (בהתאם לקביעת הבוחן המשטרתי) וזאת גם במקרים בהם הנפגע הוא הנהג בעצמו. בנוסף, קצין משטרה, מוסמך לפסול את רישיון הנהיגה, פסילה מנהלית, למשך 60 ימים עוד בטרם הגשת כתב אישום ופתיחה במשפט. לא רק, בית המשפט מוסמך לפסול את רישיון הנהיגה עד תום ההליכים המשפטיים כנגד הנאשם.

 

פסילת מינימום של 3 חודשים

תאונת דרכים עם נפגעים אשר נגרמה כתוצאה מאי קיום חובה והוראה מפורשת בחוק או כתוצאה מביצוע פוזיטיבי ויזום לעבירת תנועה (כגון עבירת שימוש בטלפון או נהיגה תחת השפעת סמים) תוביל לאשמה של נהיגה רשלנית או נהיגה בקלות ראש, והרשעה בשני המקרים לעיל מחייבת פסילת מינימאלית של 3 חודשים.

בנוסף, כאשר תאונת הדרכים גרמה לחבלות של ממש קיימת חובת פסילה מינימאלית של 3 חודשים. יצוין כי, במקרה של חבלות של ממש, חובת הפסילה מתקיימת בכל מקרה ובמנותק ממהות העבירה שגרמה לתאונה. 

על התביעה להוכיח אלמנטים מסוימים שנקבעו בפסיקה והקבועים בחוק לצורך הוכחת יסודות העבירות הנ"ל. עו"ד מומחה לדיני תעבורה יכול לבחון אם האלמנטים הדרושים מתקיימים ומתגלים מחומר הראיות או לאו. על כן, ולצורך השגת התוצאה הטובה ביותר, מומלץ להתייעץ עם עו"ד המתמחה בדיני תעבורה ותאונות דרכים.

 

פסילת מינימום של 12 חודשים

כאשר תאונת הדרכים נגרמת כתוצאה מביצוע אחת העבירות הקבועות בתוספת הראשונה או השנייה לפקודת התעבורה, ובמהלך השנתיים שקדמו לתאונה הורשע הנהג באותה עבירה שגרמה לתאונה, חובת הפסילה המינימאלית תהיה 12 חודשים.

 

תאונת דרכים קטלנית

תאונת דרכים קטלנית היא תאונה שגורמת למות אחד או יותר מהמעורבים. תאונות דרכים קטלניות מטופלות ע"י הפרקליטות ולא ע"י התביעה המשטרתית. במקרה של תאונת דרכים קטלנית, קצין המשטרה, מוסמך לפסול את רישיון הנהיגה, פסילה מנהלית, למשך 90 ימים עוד בטרם הגשת כתב אישום ופתיחה במשפט, ובית המשפט מוסמך לפסול את רישיון הנהיגה עד תום ההליכים המשפטיים כנגד הנאשם.

במקרה של תאונת דרכים קטלנית, הנהג הנאשם יכול להיות מואשם בגרם מוות ברשלנות, עבירה שעונשה המקסימאלי 3 שנות מאסר. במקרים מסוימים, כאשר האשמה מלווה בנסיבות מחמירות כמו למשל נהיגה בשכרות, הפרקליטות יכולה להאשים את הנהג בהריגה, עבירה שעונשה המקסימאלי 20 שנות מאסר.

חומרת הענישה משתנה ממקרה למקרה ונקבעת ע"פ שיקולים רבים ושונים. בכל מקרה של הרשעה, ובנוסף לעונשים לעיל, בתי המשפט מטילים רכיבי ענישה נוספים לרבות פסילת רישיון נהיגה למשך שנים. על כן, במקרה של תאונת דרכים קטלנית, מומלץ לפנות באופן מיידי, לעו"ד המתמחה בדיני תעבורה ותאונות דרכים, כבר בשלב החקירה, וככל שניתן עוד בטרם מתן עדות במשטרה, לצורך קבלת ייעוץ וייצוג משפטי מקצועי והולם.

 

איסוף ממצאים מזירת התאונה וחוות דעת מומחה מטעם הנהג

כאשר התביעה המשטרתית או הפרקליטות יחליטו להגיש כתב אישום כנגד נהג, הם יתבססו על חוות דעתו של הבוחן המשטרתי ששחזר את התאונה לאחר שבחן את זירת התאונה ואסף ממנה נתונים וממצאים. לא אחת התברר כי, בוחני המשטרה לא דייקו במסקנותיהם ולא פעלו לאיסוף ממצאים כנדרש ממקום האירוע.  

על כן, מומלץ לנהג שהיה מעורב בתאונת דרכים לצלם בעצמו, או באמצעות מומחה מטעמו, נתונים מזירת התאונה לפני שהסימנים שעל הכביש והסימנים שעל הרכב ייעלמו. דוגמא לנתונים שניתן לאסוף: צילום זירת התאונה, צילום ומדידת סימני בלימה לצורך חישוב מהירות, מיקום הרכב הסופי בו נעצר, נזקי הרכב הפוגע והנפגע, מפגעים בטיחותיים, תמרורים שמוצבים במקום, וכן, מומלץ לאתר עדי ראייה לתאונה לצורך מתן עדות בבית משפט.

איסוף ממצאים על ידי הנהג כאמור לעיל יעזור לו לנהל את הגנתו בבית המשפט בצורה טובה ויעילה יותר. הממצאים יקנו לנהג כלי אפקטיבי לתקיפת ממצאי ומסקנות הבוחן המשטרתי- שלא יעמדו לבדם.

עורך דין מומחה לדיני תעבורה ותאונות דרכים אשר מעניק ייצוג משפטי לנאשם בתאונת דרכים, יכול להחליט להסתייע בחוות דעת בוחן תנועה פרטי. חוות דעת מומחה מטעם הנאשם יכולה להיות, במקים מסוימים, "קריטית" להגנתו.

 

כיצד צריך לפעול במקרה של תאונת דרכים?

כאשר הנהג מעורב בתאונת דרכים בה נהרג או נפגע אדם, עליו חובה לעצור, לצאת מהרכב ולנסות לעזור, ככל שניתן, לנפגע הזקוק לעזרה. מכל מקום, החוק מחייב את הנהג לפעול ולבצע פעולות מסוימות ללא כל קשר לשאלת האשמה. חובות הנהג הן:

  • לעצור את הרכב במקום התאונה או קרוב אליו ככל האפשר ולא יזיזו
  • להעניק טיפול ראשוני לנפגע ככל שניתן, בנסיבות הענין, וימנע נזק נוסף לנפגע   
  • להזעיק כוחות הצלה נחוצים ע"פ נסיבות המקרה (אמבולנס, משטרה, מכבי אש)
  • לחכות לכוחות ההצלה
  • למסור שם, מען, מספר רישיון נהיגה, ופרטי הרכב ובעליו לגורמים הרלבנטיים
  • לבודד את הזירה ואת הנפגע עד כמה שניתן למניעת נזק נוסף

 

עבירת ההפקרה

אסור לנהג המעורב בתאונת דרכים שבה נפגע אדם לעזוב את מקום התאונה ולא לעמוד על תוצאותיה!. גם במקרה בו הנהג אינו אשם בגרימת התאונה!.

"פגע וברח" או עבירת ההפקרה לאחר תאונה נחשבת לעבירה חמורה ביותר. סעיפי האישום ורמת הענישה בעבירת ההפקרה מחולקים לשלוש דרגות: 3 שנות מאסר, 7 שנות מאסר ו- 14 שנות מאסר. בכל מקרה, העונש בגין עבירת ההפקרה הוא עונש נפרד מכל עבירת תנועה נלווית אחרת והוא נקבע ע"פ מידת רמת מודעות הנהג למעשה ומידת חומרת תוצאת התאונה.

ככל שנסיבות עזיבת המקום חמורות יותר, סעיף האישום והענישה יחמירו בהתאם. על נסיבות מחמירות ניתן ללמוד מרמת מודעות הנהג המעורב לגבי עצם העובדה כי נפגע אדם, מרמת החומרה הגלומה בהפרת חובת הנהג חרף ידיעתו שנפגע אדם וממידת חומרת תוצאת התאונה.  

על עורך הדין שמייצג את הנהג בעבירת ההפקרה להכיר את ההבחנות הדקות שבין סעיפי החוק, לברור את הראיות ולבחון אם אכן יסודות העבירה מתקיימות.

 

עו"ד מומחה לדיני תעבורה

פנייה לעורך דין שמתמחה ועוסק אך ורק בתחום התעבורה תקנה לנאשם יתרון עצום בניהול משפטו אל מול התביעה או הפרקליטות. בחירה מחושבת ומושכלת לעורך דין מומחה לדיני תעבורה ותאונות דרכים, תבטיח ייצוג משפטי מקצועי, שיבוא לידי ביטוי בזיכוי הנאשם, ככל שהדבר מתאפשר, או בהפחתה משמעותית בעונש.   

 

האמור לעיל מוצג כידע כללי בלבד. אין באמור לעיל משום הוראה ו/או ייעוץ ובוודאי שאינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי קונקרטי או כללי. 

ייעוץ ראשוני

לקבלת ייעוץ ללא התחייבות מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

משרד זיאד זועבי-עורכי דין תעבורה עוסק אך ורק בדיני תעבורה ומתמחה במתן ייעוץ והגנה משפטיים לנאשמים בכל סוגי עבירות התעבורה!